Sunday, 24 October 2021

විශේෂ දැනුම්දීමයි

සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සති ‌දෙකක කාලයකට තාවකාලිකව වසා දැමීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ‌කොමිසම තීරණය කර ඇත.

Notice

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!